Erasmus+

Wymiana Erasmus+ „Barwy europejskiego dziedzictwa kulturowego”

W dniach 12-20.10.2019r. gościliśmy w MDK2 uczestników wymiany międzynarodowej Erasmus+, w której dzięki współpracy z Fundację Europejski Instytut Outsorcingu, mogła wziąć udział młodzież z Klubu Młodzieżowego KOMKE z MDK 2. Podczas wymiany uczestnicy podzielili się infomacjami na temat swoich krajów: Czechy, Chorwacja, Turcja, Niemcy, Francja i Polska oraz kutury, zaprzyjaźnili się, przygotowali wspólny spektakl pokazujący różnorodność swoich krajów, zwiedzili także Muzeum Śląskie oraz byli na wizycie studyjnej w Teatrze Śląskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali za zakończenie projektu certyfikaty Youthpass potwierdzające zdobyte kompetencje. FOTORELACJA

YOUTH BACK TO THE FUTURE IN A DANCING STEP – wymiana Erasmus+

Od 1 czerwca przygotowujemy się do wymiany międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ z grupą z Armenii z miejscowości Gyumri reprezentującą Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnych dla dzieci i młodzieży ESCADA. Spotkamy się od 3 do 12 września w Zakopanem. Relacja z projektu poniżej (prosimy o przewijanie zdjęć strzałkami w prawo i w lewo). From June 1, we are preparing for international exchange within the Erasmus + Program with a group from Armenia from Gyumri representing the Association of Cultural Activities for Children and Youth ESCADA. We will meet from 3 to 12 September in Zakopane. Report from the project below (please scroll the photos with the right and left arrows). Erasmus+ YBTTF