Zajęcia plastyczne: techniki plastyczne, rysunek i malarstwo, Akademia Kreatywności

Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Czarnecka
mgr Patrycja Bajer-Kałdonek
Prosimy o przewijanie zdjęć strzałkami w prawo i w lewo:

Pracownia plastyczna Pani Patrycji

Więcej zdjęć – pracownia Pani Patrycji: FOTORELACJA TUTAJ

Więcej zdjęć – pracownia Pani Eli: FOTORELACJA TUTAJ

Rodzaje zajęć

  • techniki plastyczne – różne grupy wiekowe
  • rysunek i malarstwo
  • Akademia Kreatywności