Przejdź do treści

Miejski Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży 2024 – harmonogram przesłuchań

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. W tym roku w przesłuchaniach wezmą udział aż 34 zespoły z 16tu placówek działających na terenie miasta Piekary Śląskie. Już w piątek 19.04.2024r. na scenie Filii MDK w Kozłowej Górze (ul Tarnogórska 49) zaprezentuje się w sumie 328 dzieci. Wybrane przez jury zespoły wystąpią podczas uroczystej Gali 25.04.2024r. w Miejskim Domu Kultury.

Zapraszamy i życzymy wszystkim wspaniałych występów


KATEGORIA TANIEC GODZ. 9.00

harmonogram_kategoria_taniec_24

KATEGORIA TEATR GODZ. 10.30

harmonogram_kategoria_teatr_24

KATEGORIA MUZYKA GODZ. 11.30

harmonogram_kategoria_muzyka_24

xr:d:DAFeA8jAqeo:25,j:1645363958290194170,t:24040805

Koło świetlicowe

Zajęcia okresowe prowadzone w roku szkolnym w piątki dla zmiennej grupy uczestników.

Obowiązują każdorazowo zapisy.

Ogłoszenie publikowane są zawsze na naszej stronie www oraz na FB MDK2 

W ramach zajęć prowadzone są warsztaty kreatywne i kulinarne.

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI:

Prowadzący nauczyciel:

Dominika Zając

Zajęcia dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach zaawansowania.

Wiek uczestników: od 7 lat

Resized_20180130_110939

Ferie Wielkanocne

Informujemy, że w dniach 28 i 29 marca oraz 2 kwietnia zajęcia stałe w MDK 2 nie odbywają się.
🐰🐰🐰🐣🐣🐣
Do stałych zajęć wracamy od 3 kwietnia.
🐰🐰🐰🐥🐥🐥
Życzymy wszystkim uczestnikom i ich rodzinom oraz przyjaciołom MDK 2 pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

TWOJA PASJA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Prace koncepcyjne nad szkoleniem dla pracowników młodzieżowych

Po międzynarodowej wymianie młodzieży przyszedł czas na spotkanie dla pracowników młodzieżowych/ nauczycieli. Przed tym spotkaniem postanowiliśmy sprawdzić, jakie potrzeby ma ta grupa, czego oczekuje, z jakimi problemami się boryka i dopiero na podstawie porównania wyników badania i rekomendacji młodzieży oraz informacji pozyskanych od grupy pracowników młodzieżowych z Polski, Estonii i Włoch, przygotować program szkolenia.

Podsumowanie analizy zebranych informacji przed szkoleniem w Estonii

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie i dokumencie analitycznym pracownicy młodzieżowi wykazują zróżnicowany zakres umiejętności i aspiracji w zakresie wspierania rozwoju pasji i talentów młodych ludzi. Poniżej znajduje się dogłębna analiza i wnioski, a następnie wytyczne dotyczące organizacji szkolenia w celu zwiększenia możliwości osób pracujących z młodzieżą:

  1. Pracownicy młodzieżowi pochodzą z różnych środowisk edukacyjnych i zawodowych, są nauczycielami, instruktorami sportów i koordynatorami projektów. Ta różnorodność wzbogaca możliwość wymiany wiedzy i strategii możliwych do wykorzystania do angażowania młodzieży.
  2. Pracownicy młodzieżowi są zaangażowani w różne działania, od nauczania i mentoringu po organizację wydarzeń i warsztatów. Pracują z młodzieżą w różnym wieku, w tym z osobami niepełnosprawnymi lub z problemami społecznymi, podkreślając potrzebę stosowania praktyk włączających.
  3. Zidentyfikowane mocne strony obejmują silne umiejętności komunikacyjne, elastyczność, empatię, cierpliwość i prawdziwą pasję do pracy z młodzieżą. Cechy te są kluczowe dla budowania zaufania i skutecznego angażowania młodych ludzi.
  4. Pracownicy młodzieżowi wyrażają chęć poprawy różnych umiejętności, w tym komunikacji, zdolności adaptacyjnych, rozwiązywania konfliktów i bycia na bieżąco z trendami wpływającymi na młodzież. Istnieje również potrzeba bardziej kreatywnych strategii rekrutacji i inspirowania młodych ludzi.
  5. Ankietowani wykazują duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach w celu doskonalenia swoich umiejętności, dzielenia się doświadczeniami i uczenia się nowych metod. Poszukują praktycznych narzędzi, możliwości nawiązywania kontaktów i wglądu w skuteczne metody angażowania młodzieży.

 Wytyczne dotyczące organizacji szkoleń

1. Oferuj praktyczne szkolenia, które zapewniają praktyczne narzędzia i sposoby angażowania młodych ludzi, w tym tych o różnych potrzebach i wyzwaniach.

2. Uwzględnij moduły dotyczące zaawansowanych technik komunikacji, zdolności adaptacji do różnych potrzeb młodzieży i rozwiązywania konfliktów, aby pomóc osobom pracującym z młodzieżą w lepszym nawiązywaniu kontaktów i wspieraniu młodych ludzi.

3. Uwzględnienie aktualnych trendów i wyzwań stojących przed młodzieżą, takich jak zdrowie psychiczne, korzystanie z technologii i mediów społecznościowych, aby wyposażyć osoby pracujące z młodzieżą w odpowiednie informacje i metody pracy.

4. Ułatwianie osobom pracującym z młodzieżą nawiązywania kontaktów w celu dzielenia się doświadczeniami, wyzwaniami i najlepszymi praktykami, tworząc społeczność uczącą się i wspierającą.

5. Zapewnienie szkoleń w zakresie włączania i różnorodności, tak, aby osoby pracujące z młodzieżą były przygotowane do wspierania wszystkich młodych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych lub pochodzących ze zmarginalizowanych społeczności.

6. Podkreślaj znaczenie ciągłego rozwoju zawodowego i oferuj zasoby do ciągłego uczenia się i rozwoju w dziedzinie pracy z młodzieżą.

Postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi, programy szkoleniowe mogą zapewnić osobom pracującym z młodzieżą wiedzę, umiejętności i zasoby potrzebne do skutecznego wspierania rozwoju pasji i talentów młodych ludzi.

 

INFO-PACK SZKOLENIA