Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

2022.12.22 – informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup węgla dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez firmę EKOSIL z Zabrza.