Przejdź do treści

Program Edukacja – Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021

PROJEKT:

Nauczanie przez Doświadczanie jaki Innowacyjne Podejście w Edukacji w Instytucjach Publicznych

Experiential Learning as innovative approach in education in public bodies

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu/ Orzesze – koordynator

http://www.feio.pl/

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich

www.mdk2.piekary.pl

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins – Reykjawik/ Islandia

https://www.frae.is

Povod, Institute for culture and development of international relations in culture , Ptuj, Slovenia

Home

 

 

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU:

TWORZENIE PROGRAMÓW AUTORSKICH – MDK 2 PIEKARY ŚLĄSKIE

 

 

REZULTATY PROJEKTU

SIEĆ WSPÓŁPRACY DYREKTORÓW ŚLĄSKICH PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO