Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

INFORMACJA  O ZAPISACH NA ZAJĘCIA  

do Młodzieżowego Domu Kultury nr  2 w Piekarach Śląskich

rok szkolny 2024/2025 roku

22.04-12.05.2024Składanie informacji o kontynuacji udziału w zajęciach

UWAGA! Prosimy o drukowanie wniosków na jednej stronie A4! 

Wnioski do pobrania: OSOBY NIEPEŁNOLETNIE                OSOBY PEŁNOLETNIE

 

20.05.2024 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną list uczestników deklarujących kontynuację 

oraz wykazu wolnych miejsc 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

27.05.2024  Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej – I i II etap
27.05-14.06.2024 Składanie wniosków rekrutacyjnych                      
17.06-21.06. 2024 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną
24.06.2024 Ogłoszenie list przyjętych /nieprzyjętych na zajęcia
w poszczególnych kołach
27.06.2024 Ostateczny termin składania wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia
02.07.2024 Ostateczny termin sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia
05.07.2024 Ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
10.07.2024 Ostateczny termin rozpatrzenia odwołania
Od 29.07.2024 Rozpoczęcie procedury rekrutacji uzupełniającej (nabór na wolne miejsca według kolejności zgłoszeń)

Zasady rekrutacja na zajęcia w MDK 2 w Piekarach Śl.

wniosek rekrutacyjny uczestnika niepełnoletniego 2024_25

wniosek rekrutacyjny uczestnika pełnoletniego 2024_25