Przejdź do treści

Historia

Idea Ogrodów Jordanowskich została wcielona w życie w 1889 r. w Krakowie przez doktora Henryka Jordana, zaś korzeni naszego MDKu należy szukać już 1925 roku. Wówczas na terenie naszego miasta działały drużyny jordanowskie, a terenem ich aktywności były boiska Towarzystwa „Sokół” oraz tereny parku przy Kopalni „Helena”. Właśnie część „sokołowych” boisk oddano pod budowę obecnej placówki.

Uroczyste rozpoczęcie działalności miało miejsce 1 sierpnia 1938 r. Pieczę nad nim przejęła pani Maria Kołowa. Ogród Jordanowski działał wtedy pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Wychowankowie byli przydzieleni do około 10 drużyn, z których każda liczyła po 30 osób. Dzieci miały zapewnione 3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek oraz szereg zajęć na terenie Ogrodu i przy kopalni „Helena”. Do południa miały miejsce zajęcia dla dzieci młodszych, zaś starsi odwiedzali placówkę popołudniami.

Kiedy Piekary znalazły się pod okupacją, na terenie Ogrodu uruchomiono niemieckie przedszkole. Polska kadra została wywieziona na przymusowe prace do Niemiec. Pod koniec wojny w budynku stacjonowało niemieckie wojsko.

Powojenne otwarcie placówki, które nastąpiło w czasie wakacji 1945 r., swoją obecnością uświetniła pani wizytator Węgrowska. Na czele kadry nauczycielskiej stanęła pani Maciarewicz, a wśród wychowawczyń znalazły się panie: Klara Szefczyk, pod której pieczą było aż 109 wychowanków, Magdalena Szweda i Jadwiga Świtała.
W dwóch przeciwległych skrzydłach budynku zlokalizowane były mieszkania dla Kierowniczki i Woźnego. Na terenie placówki znajdowało się kilka boisk, stróżówka, wiata, baseny, plac zabaw. W miejscu gdzie dzisiaj stoi Gimnazjum nr 3 znajdowało się boisko ziemne, zimą zamieniane w lodowisko, z którego do godziny 1800 korzystała młodzież, zaś do 2100 były biletowane wejścia dla dorosłych, a wszystko to przy dźwiękach muzyki.
Wówczas w „Jordanie” zatrudnione były aż 3 kucharki. Po przyjściu ze szkoły dzieci odrabiały lekcje, później odbywały się zajęcia sportowe, świetlicowe, prace ręczne oraz zajęcia „wyciszające”

Lata 50. i 60. to dalszy czas rozkwitu ośrodka, działa coraz więcej kół zainteresowań, wśród nowinek – koło fotograficzne, małych techników, gospodarstwa domowego. Placówka była blisko codziennego życia, ale i przygotowywała przyszłych twórców i odbiorców kultury. W latach 60. pełniła funkcję świetlicy dla dzieci szkolnych.

Kolejne dziesięciolecie to czas na „nowe”. Od 1 stycznia 1972 r. – Ogród Jordanowski przyjmuje nazwę Domu Kultury Dzieci i Młodzieży nr 2, która od 1974 r. zmieniona jest na Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 . W kalendarzu pojawiają się nowe imprezy – Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych.
W 1975 r. powstaje Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach przy MDK nr 2.

W latach 80. praca placówki przenosi się także do 26 filii, czyli do piekarskich szkół. Choć to niewyobrażalne w ciągu tygodnia z pomieszczeń korzysta blisko 1300 dzieci.

Lata 90. to czas dyrektorowania pani Krystyny Walury, wówczas pracuje tutaj 11 nauczycieli, którzy prowadzą 55 kół zainteresowań. Wśród imprez dodatkowo pojawia się wiele konkursów plastycznych oraz turniej szachowy. Wydawana jest też gazetka „Guziczek”. Placówka otwarta jest także dla młodzieży pracującej i dorosłych, organizowane są cotygodniowe dyskoteki dla uczestników zajęć z prezentacją własnych nagrań z taśmy magnetofonowej. W soboty między 1000 a 1300 uruchamiany jest Klub Przedszkolaka „Przytulanka”, którego celem było pomaganie rodzicom w „nagłej potrzebie”.
Wartym podkreślenia jest inicjatywa podjęta przez pracowników placówki, którzy w 1995 roku, samodzielnie ją remontują.

Historia najnowsza naszego Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 to podtrzymywanie najlepszej tradycji i nadążanie za duchem nowych unijnych możliwości. To regularne imprezy promujące potencjał twórczy młodych piekarzan – Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Konkurs Recytatorski „mały OKR”, Konkursy Plastyczne, Plener „Kalwaryjskie Impresje”.
To regularna organizacja urozmaiconego letniego i zimowego wypoczynku dzieci, wielokrotnie nagradzanego przez Kuratora Oświaty. Zaś działania dominujące i wyróżniające placówkę na terenie miasta to inicjatywy i projekty europejskie. Są to projekty inicjatyw młodzieżowych, dzięki którym m.in. nagraliśmy płytę „Zaśpiewaj z nami”, rozkoszowaliśmy podniebienia smakowitymi wypiekami. To liczne wymiany międzynarodowe, dzięki którym młodzież mogła zwiedzić europejskie kraje. To szkolenia międzynarodowe dotyczące edukacji nieformalnej, w których bierze udział zarówno młodzież, jak i kadra. To także stała obecność wolontariuszy wolontariatu europejskiego (EVS), którzy wspomagają, prowadzą zajęcia, inicjują niebanalne przedsięwzięcia, dzięki którym mieszkańcy i młodzież mają sposobność nauki języków obcych, poznawania nowych kultur, ale przede wszystkim nauki otwartości, tolerancji i akceptacji. Od 2009 roku gościliśmy już 26 wolontariuszy z 11 krajów (od Portugalii po Azerbejdżan), których pobyty w naszej placówce trwały od 4 do 9 miesięcy.
Od niedawna dbamy też o kondycję swoją i mieszkanek Piekar Śląskich oferując im zajęcia jogi i pilatesu. Tutaj też zrodził się pomysł powołania do życia Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Uskrzydlamy”, które jest głównym partnerem naszych międzynarodowych działań.
Cieszymy się z tego, co mamy i jesteśmy dumni z dorobku poprzednich i obecnych pokoleń. Cieszymy się, że ciągle mamy co robić, że ciągle jesteśmy młodzi.

Za lata dobre i te jeszcze lepsze dziękujemy naszym mocodawcom i opiekunom – Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i jego Zespołowi – Panu Stanisławowi Korfantemu.

Wszystkim życzymy dobrej energii, twórczych pomysłów i sięgania „do gwiazd” z głową pełną spełniających się marzeń.

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

 

„Dodaj sobie skrzydeł”

* Na podstawie wspomnień pani Klary Szefczyk
i pani Krystyny Walury oraz materiałów archiwalnych
i własnych opracowała Anna Jastalska