Przejdź do treści

ZNAK JAKOŚCI EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI DLA MDK 2

SAME DOBRE WIADOMOŚCI PRZED WEEKENDEM 
Dzisiaj otrzymaliśmy taki e-mail z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i OGROMNIE SIĘ CIESZYMY, bo to oznacza, że w MDK 2 najprawdopodobniej od września pojawią się wolontariusze europejscy w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności na rocznym projekcie:

I JESZCZE KOMENTARZ EKSPERTA – DZIĘKUJEMY:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich aktywnie promuje edukację pozaformalną poprzez organizowanie warsztatów, wspieranie inicjatyw młodzieżowych i realizację projektów europejskich.

Wolontariusze mają bardzo zróżnicowany zakres działań  – mogą inicjować swoje własne działania lub współuczestniczyć w już istniejących aktywnościach dla dzieci i młodzieży, lub seniorów; mogą również angażować się w różne wydarzenia, zorganizowane przez MDK – gry miejskie, plenery, konkursy, projekty Erasmus + .

 Dużym atutem jest zespół MDK, który tworzą ludzie kreatywni, inspirujący i empatyczni. Koordynatorki projektu, z zawodu i pasji edukatorki, mają bogate doświadczenie w zakresie wolontariatu, pracy z młodzieżą.

Warto też podkreślić ich otwartość na nowe doświadczenia i chęć uczenia się od organizacji wspierającej oraz wolontariuszy.

Mocną stroną jest też możliwość goszczenia wolontariuszy z mniejszymi szansami (np. osób niepełnosprawnych na wolontariacie krótkoterminowym, młodych ludzi spoza EU na wolontariacie długoterminowym)

Dom Kultury Młodzieży nr 2 to miejsce z prawie 80-letnią tradycją budowania w Piekarach Śląskich otwartej i solidarnej wspólnoty. Będąc miejscem spotkań, gdzie tak naprawdę każdy ma możliwość aktywnie spędzać wolny czas i rozwijać swoje pasje i talenty, MDK ma dużym potencjał w zakresie wolontariatu EKS.