Przejdź do treści

A po feriach w MDK 2:

Informujemy, że od poniedziałku, 18.01.2021 zajęcia w MDK 2 będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć stałych (stacjonarnie) z zachowaniem dotychczasowych zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki w “ciągach komunikacyjnych” placówki, obowiązek posiadania przez uczestników identyfikatorów = podpisanie przez rodziców oświadczenia o współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w placówce).

Zapraszamy i jednocześnie prosimy o rozwagę, odpowiedzialność i przestrzeganie regulaminu uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w MDK 2 podczas epidemii Covid-19 (dostępny na naszej stronie oraz na tablicy informacyjnej w holu placówki).

Zapraszamy także nowych uczestników – jeśli nudzisz się w domu, możesz przyjść na następujące zajęcia:

(więcej informacji w sekretariacie: tel. 575 020 252):