Przejdź do treści

Wiosna w lesie

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W PIEKARACH ŚL.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W KONURSIE MODELARSKIM I RĘKODZIELNICZYM
„WIOSNA W LESIE”

Wiosna to magiczna pora roku. Wszystko budzi się do życia. Przylatują ptaki, które na czas zimy ukryły się w ciepłych krajach. Kwitną krokusy, przylaszczki, zawilce, magnolia obsypuje się białym lub różowym kwieciem, budzą się zwierzęta. Zieleń ma soczysty odcień, w którą stroi się cały las.

KONKURS MODELARSKI: „Zwierzęta wiosną w polskim lesie”

KONKURS RĘKODZIELNICZY: „Wiosenne kwiaty w polskim lesie”

REGULAMIN

OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Cel konkursu:

przedstawienie tematu oraz związanego z tym nastroju i klimatu,

uwrażliwienie uczestników na obserwowanie otaczającej nas przyrody, piękna
wiosennego lasu,

rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej, umiejętności wychwycenia charakterystycznych cech oraz szczegółów wyglądu kwiatów i zwierząt

Technika:
technika: przestrzenna (prace płaskie nie będą oceniane); wszystkie techniki rękodzieła i modelarstwa

Oceniane będą: interpretacja tematu, wybór techniki, samodzielne wykonanie, estetyka.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do: 20.04.2018r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
w Piekarach Śl. ul Bytomska 152/Popiełuszki 1, 41-940 Piekary Śl.

Termin i miejsce podsumowania konkursu:

O terminie podsumowania konkursu powiadomimy telefonicznie wszystkich autorów zgłoszonych prac.

UWAGI KOŃCOWE:

•          Do każdej pracy powinny być trwale dołączone karteczki zawierające następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa, klasa, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje. Do każdej pracy należy dołączyć również kartę zgłoszenia.

•          Prace konkursowe będą zwracane w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. Po tym terminie pozostają do dyspozycji Organizatora.

•          Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

•          Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

•          Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U.
z 2016r. poz.922 z póz. zm.).

regulamin_wiosna_w_lesie