Przejdź do treści

YOUTH BACK TO THE FUTURE IN A DANCING STEP – wymiana Erasmus+

Od 1 czerwca przygotowujemy się do wymiany międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ z grupą z Armenii z miejscowości Gyumri reprezentującą Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnych dla dzieci i młodzieży ESCADA. Spotkamy się od 3 do 12 września w Zakopanem. Relacja z projektu poniżej (prosimy o przewijanie zdjęć strzałkami w prawo i w lewo).

From June 1, we are preparing for international exchange within the Erasmus + Program with a group from Armenia from Gyumri representing the Association of Cultural Activities for Children and Youth ESCADA. We will meet from 3 to 12 September in Zakopane. Report from the project below (please scroll the photos with the right and left arrows).

Erasmus+ YBTTF