Przejdź do treści

Wycieczka do Muzeum Historii Katowic – 01.02.2018

Zapraszamy na wycieczkę do Muzeum Historii Katowic  – Dział Teatralno-Filmowy oraz warsztaty teatralno-muzyczne.

Koniecznie prosimy o dostarczenie zgody rodziców na udział w wycieczce –  do pobrania w sekretariacie placówki lub z linku: