Przejdź do treści

XXI Piekarskie Dni Matematyki “Z matematyką na Ty”- Powiatowy Konkurs Matematyczny

XXI Piekarskie Dni Matematyki “Z matematyką na TY”

Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany jest już po raz 21, od 2003 roku.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 152);

Adresaci konkursu: klasy IV -VIII Szkoły Podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe;

Mozliwość uzyskania: I, II i II

Czas trwania konkursu: 18.03.2024-21.03.2024r.

Uroczyste zakończenie konkursu: 26.03.2024r.

Konkurs spełnia kryteria powszechności, dostępności i bezpłatności.

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Harmonogram konkursów 2024

zakres podstawowa 2024

zakres ponadpodstawowa 2024